Mikä SomeTime?

SomeTime on avoin, yhteisöllisesti, itseorganisoituvasti ja talkoohengellä järjestettävä tapahtuma, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen voivat kaikki halukkaat tulla mukaan.  SomeTime kokoaa suomalaiset sosiaalisen median aktiivikäyttäjät ja vaikuttajat verkostoitumaan ja ideoimaan sosiaalisen median käyttötapoja.

SomeTime järjestettiin ensimmäistä kertaa 2010, jolloin 150+ verkkotuttua näki toisensa. Vuonna 2011 osallistujia kaksipäiväisessä tapahtumakokoontumisessa oli 250. Sinut on kutsuttu mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan. Jokainen voi osallistua omalla tavallaan.