0 COMMENTS

Tarvitsetko kyytiä?

Tarvitsetko tapahtumaan kyytiä?

Onko sinulla tilaa autossa?

Apua tarvitsevat ja tarjoavat löytäköön toisensa – jätä ilmoitus allaolevan linkin taakse!

http://bit.ly/sometime2018kyydit

Jyrki Ollinen